PRIMARIA COMUNEI GOIESTI

Salarii personal

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul local - pe anul 2007
» BUGET LOCAL COMUNA GOIESTI - Anul 2011
» BILANT - ANUL 2010
» -
» 2012 bvc - bugetul local 2012
» Buget local - 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - 2013
» Bilant - 2012
» Venituri si cheltuieli BVC UAT COMUNA GOIESTI - 2012
» Situatia fluxurilor de trezerorie - 31.12.2012
» Situatia venituri - 2012
» Situatia Cheltuieli - 2012
» Buget Local venituri si cheltuieli 2014 - si previziuni 2015-2017
» Indicatori venituri 2014 - Indicatori venituri 2014
» Indicatori cheltuieli 2014 - indicatori cheltuieli
» Bilant 2013 - 31.12.2013
» Contul rezultat patrimonial - 31.12.2013
» Situatia activelor si datoriilor - UATC GOIESTI 31.12.2013
» Indicatori bugetari - 2014
» BVC 2016 - venituri si cheltueli 2016 prevazute
» Bilant 2015 - Sit fin trim4 2015-prevazut si realizat
» Bilant 2016 - Sit fin trim4 2016-prevazut si realizat
» Ind exec BVC 2016 - Grad executie BVC 2016
» BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2017 - ANEXA 1 LA HCL Nr.15 din 30.03.2017