PRIMARIA COMUNEI GOIESTI

Salarii personal

DISPOZITII PRIMAR 2012-2017

                              DISPOZITII 2012-2013-2014-2015-2016-2017

» DISPOZITIE Nr.53 din 09.03.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.54 din09.03.2012 - Aproba Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2012
» DISPOZITIE Nr.21 din 28.02.2012 - dispune redistribuirea alimentelor din PEAD 2011
» DISPOZITIE Nr.18 din 15.02.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.5 din 13.01.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.62 din 02.04.2012 - Delimiteaza sectiile de votare pentru alegerile locale 2012
» DISPOZITIE Nr.69 din 20.04.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.71 din 27.04.2012 - Organizarea colectarii selective deseuri
» DISPOZITIE Nr.72 din 27.04.2012 - Desemnare persoana cu atributia colectarii selective a deseurilor
» DISPOZITIE Nr.73 din 27.04.2012 - Modificarea raportului de serviciu consilier impozite si taxe Iftimov Gheorghita Daniela
» DISPOZITIE Nr.90 din 04.05.2012 - Aproba constituirea comisie evaluare oferte achizitia publica Balastare ulite in comuna Goiesti
» DISPOZITIE Nr.92din 09.05.2012 - Stabileste locurile pentru afisaj electoral Alegeri locale 2012
» DISPOZITIE Nr.93din 09.05.2012 - Stabileste comisia selectionare dosare,registre si altor grupe de suporti
» DISPOZITIE Nr.94 din 15.05.2012 - Aproba reluarea acordarii ajutor social Gheorghe Elisabeta
» DISPOZITIE Nr.95din 26.05.2012 - Constituie comisie receptie pentru lucrarea amenajare drum Scoala Popeasa si Sat Vladimir
» DISPOZITIE Nr.96din 26.05.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.111 din 03.06.2012 - Interzice comercializarea bauturilor alcoolice la o distanta de 500m de sectiile de votare
» DISPOZITIE Nr.112 din 08.06.2012 - Rectifica prenumele sotului de pe actul de casatorie
» DISPOZITIE Nr.113 din 18.06.2012 - Constituie comisie evaluare pentru atribuirea contractului Imbunatatirea infrastructurii drumurilor agricole de exploatatie comuna Goiesti
» DISPOZITIE Nr.4 din 27.06.2012 - Aproba majorarea salariilor de baza
» DISPOZITIE Nr.12 din 10.07.2012 - Majorare indemnizatie primar si viceprimar
» DISPOZITIE Nr.15 din 20.07.2012 - Interzice comercializarea bauturilor alcoolice la o distanta de 500m de sectiile de votare referendum
» DISPOZITIE Nr.14 din17.07.2012 - Stabileste locurile pentru afisaj electoral referendum 2012
» DISPOZITIE Nr.13 din 10.07.2012 - Delimiteaza sectiile de votare pentru referendum 2012
» DISPOZITIE Nr.16 din 20.07.2012 - Reincadrare sef s.v.s.u si stabilire salariu baza
» DISPOZITIE Nr.18 din 25.07.2012 - Desemnare persoana sa inmaneze citatiile
» DISPOZITIE Nr.19 din 25.07.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.20 din 26.07.2012 - Imputernicire ridicare buletine de vot referendum 2012
» DISPOZITIE Nr.31 din 26.08.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.33 din 27.08.2012 - Delegare atributii viceprimarului comunei Goiesti
» DISPOZITIE Nr.45 din 23.09.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.73 din 28.09.2012 - Delimiteaza sectiile de votare pentru alegerile Camera Deputatilor si Senat 2012
» DISPOZITIE Nr.97 din 08.10.2012 - Desemnare persoana raportare angajamente bugetare
» DISPOZITIE Nr.95 din 05.10.2012 - Desemneaza persoana furnizare PAD si aplicare amenzi pentre nerespectarea obligatiei de asigurare a locuintei
» DISPOZITIE Nr.102 din 15.10.2012 - Incetare Contract de munca asistent personal
» DISPOZITIE Nr.104 din 25.10.2012 - Stabileste locurile pentru afisaj electoral alegeri Camera Deputatilor si Senat 2012
» DISPOZITIE Nr.105 din 25.10.2012 - Interzice comercializarea bauturilor alcoolice la o distanta de 500m de sectiile de votare alegeri Camera Deputatilor si Senat 2012
» DISPOZITIE Nr.103 din 25.10.2012 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» DISPOZITIE Nr.191 din 23.11.2012 - Constituie comisie receptie pentru lucrarea amenajare grup sanitar Scoala Mogosesti
» DISPOZITIE Nr.213 din 13.12.2012 - Rectifica act casatorie nr.16 din 26 decembrie 1950
» DISPOZITIE Nr.214 din 13.12.2012 - Respinge cerere de rectificare act casatorie
» DISPOZITIE Nr.215 din 18.12.2012 - Rectifica act casatorie nr.34 din 6 decembrie 1972
» DISPOZITIE Nr.216 din 18.12.2012 - Rectifica act deces nr.28 din 08 august 2012
» Dispozitia nr.1 din 14.01.2013 - Convocare sedinta ordinara Consiliul Local
» Dispozitia nr.3 din 29.01.2013 - privind detasarea secretarului comunei perioada 01.02.-01.05.2013
» Dispozitia nr.4 din 30.01.2013 - privind incetarea contractului de munca a doamnei Maria Gheorghe
» Dispozitia nr.14 din 31.01.2013 - privind delegare atributii secretar comuna
» Dispozitia nr.15 din 12.02.2013 - privind numirea comisiei de evaluare in avederea atribuirii contractului "Contractare credit implementare proiect Imbunatatirea infrastucturii drumurilor agricole de exploatatie in comuna Goiesti"
» Dispozitia nr.17 din 16.02.2013 - privind inlocuirea membrului din cadrul compartimentului intern de achizitii publice
» Dispozitia nr.16 din 15.02.2013 - Convocare sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr.39 din 28.02.2013 - privind incadrarea doamnei Radoi Liana ca asistent personal
» Dispozitia nr.43 din 22.03.2013 - privind desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea SNA 2012-2015
» Dispozitia nr.49 din 08.04.2013 - Convocare sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr.50 din 25.04.2013 - privind redistribuirea cantitatii de alimente program PEAD2012
» Dispozitia nr.51 din 25.04.2013 - Convocare sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr.60 din 07.05.2013 si Anexa 1 - privind angajarea doamnei Paunita Amalia-Mihaela pe postul de consilier personal primar si fisa postului
» Dispozitia nr.61din 09.05.2013 si Anexa 1 - aproba constituirea comisiei de avaluare oferte concesionarea serviciului public de salubrizare
» Dispozitia nr.62 din 20.05.2013 si Anexa 1 - Convocare sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr.63 din 20.05.2013 - Actualizare Comitet local situatii de urgenta si Centru Operativ cu activitate temporara
» Dispozitia nr.64 din 27.05.2013 - aproba constituirea comisiei de receptie finala pentru lucrarea Alimentare cu apa in sistem centralizat si retea de canalizare
» Dispozitia nr.78 din 21.06.2013 - privind primirea,inregistrarea,rezolvarea precum si constituirea arhivei
» Procese verbale - afisare dispoziitii nr.78-181/2013
» Dispozitia nr.183 din 03.07.2013 - privind acordare gradatie corespunzatoare transei de vechime a domnului Stoe Constantin Florin
» Dispozitia nr.184 din 03.07.2013 - Desemneaza pe doamna Cioc Mariana sa lucreze in programul informatic "Registrul Electoral"
» Dispozitia nr.187 din 24.07.2013 - Convocare sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr 201 din 23.08.2013 - Convoaca sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.228 din 17.09.2013 - Incetare contract colectiv de munca Sirbu Dumitru-decedat
» Dispozitia nr.229 din 17.09.2013 - Incetare contract colectiv de munca Radoi Liana
» Dispozitia nr.230 din 17.09.2013 - Privind Acordare Ajutor de Inmormantare
» Dispozitia nr.231 din 17.09.2013 - Acordare Ajutor de inmormantare
» Dispozitia nr.232 din 17.09.2013 - Acorda ajutor de inmormantare
» Dispozitia nr.234 din 17.09.2013 - Incetare contract colectiv de munca Stefan Gheorghita
» Dispozitia nr.235 din 23.09.2013 - Aproba regulament de organizare si desfasurare concurs de ocupare a postului vacant
» Dispozitia nr.236 din 25.09.2013 - Stabilirea datei de concurs ,bibliografia,constituirea comisiei de examinare si comisiei de contestatii
» Dispozitia nr.237 din 25.09.2013 - Convoaca sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.294 din 03.10.2013 - Stabilire sectia de votare alegerea colegiului judetean al camerei agricole
» Dispozitia mr.293 din 03.10.2013 - Privind acordare gradatie si clasa de salarizare transa de vechime Cioc Mariana
» Dispozitia nr.296 din 15.10.2013 - Privind reorganizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I
» Dispozitia nr.299 din 24.10.2013 - Constituie comisia pentru verificarea lucrarilor de legatorie si arhivare executate de Sc Arhi Leg Com Srl
» Dispozitia nr.300 din 25.10.2013 - Convoaca sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.320 din 01.11.2013 - reorganizarea concursului pentru ocuparea functiei de muncitor calificat
» Dispozitie 321 din 05.11.2013 - respinge cererea de restituire in natura a imobilului
» Dispozitia nr 322 din 11.11.2013 - desemnare agent de inundatii
» Dispozitia nr.323 din 08.11.2013 - Convoaca sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.324 din 11.11.2013 - privind angajare Padureanu Mihai
» Dispozitia nr.357 din 24.11.2013 - Convoaca sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.396 din 29.11.2013 - Sanctiopnare disciplinara Braitor Eugenia
» Dispozitia nr.397 din 29.11.2013 - Reincadare in functie si stabilire drepturi Caluina Ionel
» Dispozitia nr.399 din 13.12.2013 - Convoaca sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.400 din 13.12.2013 - Constituie comisie inventariere
» Dispozitia nr.3 din 08.01.2014 - Constituie echipa de proiect pentru investitia Achizitionare utilaje pe masura 322 GAL
» Dispozitia nr.4 din 08.01.2014 - Privind avanasare in functia publica de executie si stabilirea drepturilor salariale
» Dispozitia nr.5 din 09.01.2014 - Privind constituire comisie anchete sociale
» Dispozitia nr.6 din 13.01.2014 - Rectifica mentiunea de casatorie act nastere nr.4din 20 decembrie 1980
» Dispozitia nr.7 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Timplaru Veronica
» Dispozitia nr.8 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Albastroiu Elena
» Dispozitia nr.9 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Moraretu Cornelia
» Dispozitia nr.10 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Balaceanu Nicolita
» Dispozitia nr.11 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Baluta Anatalia
» Dispozitia nr.12 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Cercel Angela
» Dispozitia nr.13 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Cozma Nina
» Dispozitia nr.14 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Braitor Eugenia
» Dispozitia nr.15 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Balmau Janina Catalina
» Dispozitia nr.16 din 13.01.2014 - Stabilire drepturi salariale Nita Andi
» Dispozitia nr.17 din 16.01.2014 - Privind constituire comisie anchete sociale
» Dispozitia nr.18 din 23.01.2014 - Privind organizarea,implementare si mentinere control managerial in cadrul UATC Goiesti
» Dispozitia nr.19 din 23.01.2014 - Privind desemnare consilier etica
» Dispozitia nr.20 din 23.01.2014 - Privind constituirea comisie pentru probleme de aparare
» Dispozitia nr.21 din 23.01.2014 - Privind nominalizarea Op.Ec care vor distribui produse in caz de razboi
» Dispozitia nr.22 din 23.01.2014 - Convoaca in sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr.32 din 06.02.2014 - Constituie comisia de receptie servicii de consultanta Sistem de control Intern Managerial
» Dispozitia nr.35 din 07.02.2014 - Convoaca in sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr. 57 din 11.03.2014 - Constituie comisia de evaluare oferte achizitia utilaje Masura 322 Gal
» Dispozitia nr.58 din 11.03.2014 - Delimtare sectii de votare
» Dispozitia nr.59 din 20.03.2014 - Constituie comisia verificari persoane juridicae si fizice cu debite
» Dispozitia nr.60 din 24.03.2014 - Aproba Planul de pregatire in domeniul situatilor de urgenta anul 2014
» Dispozitia nr. 61 din 24.03.2014 - Convoaca in sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitia nr.71 din 22.04.2014 - Stabilirea locurilor de afisaj electoral
» Dispozitia nr. 72 din 22.04.2014 - Interzice comercializarea si consumul bauturilor alcoolice pe o raza de min 500 metri pana in sectia de votare
» Dispozitia nr.74 din 25.04.2014 - Convoaca in sedinta ordinara Consiliu Local
» Dispozitie nr.90 din 25.05.2014 - convoca sedinta ordinara Consiliul Local
» Dispozitia nr.109 din 12.06.2014 - inceteaza indemnizatie luna insotitor
» Dispozitia nr.110 din 25.06.2014 - convocare sedinta ordinara C.L.
» Dispozitie nr.125 din 03.07.2014 - privind incetare contract de munca Cozma Nina
» Dispozitia nr.126 din 03.07.2014 - privind stabilire indemnizatie primar
» Dispozitia nr.127 din 03.07.2014 - privind acordare indemnizatoe vicewprimar
» Dispozitia nr.128 din 03.07.2013 - Respinge cererea de restituire in natura a imobilului solicitat
» Dispozitia nr.129 din 10.07.2014 - convocare sedinta ordinara C.L.
» Dispozitia nr.139 din 04.08.2014 - Constituie Comisie evaluare oferte lucrarea Reparatii,extindere grupuri sanitare scoala gimnaziala Goiesti-Structura Malaesti
» Dispozitia nr.140 din 04.08.2014 - Constituie comisia de receptie bunuri din cadrul proiectului,Achizitie buldoexcavator,vidanja,tractor,
» Dispozitia nr.144 din 22.08.2014 - Convoaca Sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.158 din 09.09.2014 - Constituie comisia alunecari de teren
» Dispozitia nr.159 din16.09.2014 - Activeaza unitatea locala de sprijin
» Dispozitia nr.160 din 22.09.2014 - Constituie comisie pt. negocierea diverse si neprevazzute din Proiect 125 Drumurile agricole
» Dispozitia nr.161 din 24.09.2014 - Delimiteaza locuri speciale pentru afisaj electoral
» Dispozitia nr.162 din 24.09.2014 - Acorda indemnizatie lunara Parpanete Sica
» Dispozitia nr.164 din 25.09.2014 - Constituie comisia receptia lucrari punte Pioresti
» Dispozitia nr.165 din 25.09.2014 - Convoaca Sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.170 din 30.09.2014 - Delimiteaza sectiile de votare
» Dispozitia nr.225 din 10.10.2014 - Convoaca Sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.226 din 27.10.2014 - Interzice comercializarea consumului de alcool la mai putin de 500 de m de sectia de votare
» Dispozitia nr.227 din 27.10.2014 - Privind stabilirea datei de concurs ocupare post muncitor deserant utilaje,conditii participare,tematica,componenta comisiei de concurs si contestatii
» Dispozitia nr.228 din 27.10.2014 - Privind stabilirea datei de concurs ocupare post inspector ,conditii participare,tematica,componenta comisiei de concurs si contestatii
» Dispozitia nr.272 din 31.10.2014 - privind desemnarea comisiei de receptie lucrare drumuri satesti Adincata si Pioresti
» Dispozitia nr.229 din 27.10.2014 - Inceteaza acordarea indemnizatia lunare de insotitor Vasiloiu Constantin
» Dispozitia nr.271 din 31.10.2014 - Acorda ajutor inmormantare in cunatum de 142 de lei Troaca Angela
» Dispozitia nr.273 din 04.11.2014 - Convoaca Sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.274 din 12.11.2014 - Constituie comisia de inventariere 12.01.2015-25.02.2015
» Dispozitia nr.275 din 20.11.2014 - privind reorganizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de inspector
» Dispozitia nr.276 din 20.11.2014 - privind reorganizarea concursului ocuparea postului vacant de deservent utilaje
» Dispozitia nr.292 din 25.11.2014 - Constituie grupul de lucru POAD
» Dispozitia nr.291 din 24.11.2014 - Convoaca Sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.315 din 08.12.2014 - Convoaca Sedinta Consiliu Local
» Dispozitia nr.316 din 08.12.2014 - Constituie comisia de inventariere 12.01.2015-25.02.2015
» Dispozitia nr.322 din 11.12.2014 - Incetare contract Moraretu Cornelia
» Dispozitia nr.323 din 15.12.2014 - Incadrare pe durata nederminata pe Sandu Dragos Valentin inspector specialitate
» Dispozitia nr.314 din 08.12.2014 - Incadrare pe durata nederminata pe Balan Constantin deservent utilaj-muncitor calificat
» dispozitie demisie secretar - dispozitie demisie secretar
» Dispozitia nr.208 din 25.08.2016 - privind numire functie publica inspector deputant Cadastru
» Dispozitia nr.210 din 29.08.2016 - privind numire functie publica consilier Ragristru Agricol
» Dispozitie nr.1 sin 04.01.2017 - privind acordarea dreptului la stimulent educational
» Dispozitie nr.2 din 04.01.2017 - privind acordarea dreptul la stimulent educational
» Dispozitie nr.3 din 18.01.2017 - privind acordarea dreptului la stimulent educational
» Dispozitie nr.4 din 18.01.2017 - privind acordarea dreptului la ajutor pentru combustibil solizi sau lichizi
» Dispozitie nr.5 din 18.01.2017 - privind dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.6 din 18.01.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispoztie nr.7 din 25.01.2017 - Convoaca sedinta ordinara Consilul Local ordinea de zi
» Dispozitie nr.9 din 30.01.2017 - Comisi e inventar 2016
» Dispoztie nr.10 din 30.01.2017 - privind modificarea dreptului la ajutor social
» Dispozitie nr.11 din 30.01.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie sustinerea familiei
» Dispozitie nr.12 din 26.01.2017 - privind incetarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitie nr.13 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.14 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.15 din 31.01.2017 - privind acordarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitie nr.16 din 31.01.2017 - privind aprobarea ajutorului pentru combustibil solizi si lichizi
» Dispozitie nr.17 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la venit minim garantat
» Dispoztia nr.18 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitie nr.19 din 31.01.2017 - privind suspendarea dreptului la venit minim garantat
» Dispoztie nr.20 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.21 din 31.01.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.22 din 31.01.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispoztie nr.23 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.24 din 31.01.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.25 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.26 din 31.01.2017 - privind incetarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitie nr.27 din 31.01.2017 - Constituie comisie anchete sociale
» Dispoztie nr.28 din 31.01.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie spentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.29 din 18.02.2017 - privind stabilirea salariului Albastroiu Elena asistent personal
» Dispoztie nr.30 din 18.02.2017 - privind stabilirea salariului Baluta Anatalia asistent personal
» Dispozitie nr.31 din 18.02.2017 - privind stabilirea salariului Balaceanu Nicolita asistent personal
» Dispozitie nr.32 din 18.02.2017 - privind stabilirea salariului Balmau Janina Catalina asistent personal
» Dispozitia nr.33 din 18.02.2017 - privind stabilirea salariu Cercel Angela asistent personal
» Dispozitia nr.34 din 18.02.2017 - privind stabilirea salariului Oprea Ionica asistent personal
» Dispozitie nr.35 din 18.02.2017 - privind stabilirea salariului Timplaru Veronica asistent personal
» Dispozitie nr.36 din 18.02.2017 - privind indemnizatie lunara Stefanescu Petre
» Dispozitia nr.37 din 18.02.2017 - stabileste cuantum indemnizatie lunara numitei Constantin Ionica Monica
» Dispozitia nr.38 din 18.02.2017 - stabileste cuantum indemnizatie lunara Pacia Fevronia
» Dispozitie nr.39 din 18.02.2017 - stabileste cauntum indemnizatie lunara Vacaru Marin
» Dispozitie nr.40 din 18.02.2017 - convoaca sedinta ordinara Consiliul Local ordinea de zi
» Dispozitia nr.41 din 18.02.2017 - privind incetarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitia nr.42 din 18.02.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.43 din 18.02.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.44 din 18.02.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.46 din 18.02.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.47 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului doamnei Iliescu Mariana
» Dispozitia nr.48 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului domnului Iliescu Marin
» Dispozitia nr.49 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nei Cioc Mariana
» Dispozitia nr.50 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nei Bundea Emilia Florina
» Dispozitia nr.51 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Stoe Constantin Florin
» Dispozitia nr.52 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Vacarescu Ion
» Dispozitia nr.53 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-soarei Timplaru Claudia Rozeta
» Dispozitia nr.54 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Nita Andi Leontin
» Dispozitia nr.55 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Caluianu Ionel
» Dispozitia nr.56 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nei Braitor Eugenia
» Dispozitia nr.57 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Padureanu Mihai
» Dispozitia nr.58 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nei Boangiu Cristiana Corina
» Dispozitia nr.59 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Stanciu Marius Remus
» Dispozitia nr.60 din 27.02.2017 - privind majoarea salariului d-nului Albastroiu Alexandru
» Dispozitia nr.61 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Ciompoeru Ionut Laurentiu
» Dispozitia nr.62 din 27.02.2017 - privind majorarea salariului d-nului Scarlat Constantin Mihaita
» Dispozitia nr.63 din 04.03.2017 - aproba Planul de Pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta anul 2017
» Dispozitia nr.64 din 04.03.2017 - actualizarea comisiei de aparare pentru probleme de aparare la nivelul comunei Goiesti
» Dispozitia nr.66 din 23.03.2017 - privind instituirea curatelei special si numirea unui curator pt minora Raducan Mihaela Raluca
» Dispozitia nr.65 din 23.03.2017 - privind instituirea curatelei special si numirea unui curator pt minora Raducan Andreea Monica
» Dispozitia nr.67 din 23.03.2017 - Convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local ordinea de zi
» Dispozitia nr.68 din 28.03.2017 - privind incetarea indemnizatiei d-nei Constantin Ionica Monica
» Dispozitia nr.69 din 28.03.2017 - privind incetarea exercitarii temporare a functiei de conducere secretar comuna Cioc Mariana
» Dispozitia nr.70 din 28.03.2017 - privind numirea in functia publica de conducere secretar comuna a d-nei Cioc Mariana
» Dispozitia nr.71 din 30.03.2017 - privind angajarea C.I.M d-nei Constantin Ionica Monica asistent personal
» Dispozitia nr. 72 din 30.03.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 73 din 30.03.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 74 din 30.03.2017 - privind acordarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitia nr. 75 din 30.03.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 76 din 30.03.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 77 din 30.03.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 78 din 30.03.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 79 din 30.03.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 80 din 30.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.83 din 30.03.2017 - privind acordarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitia nr.82 din 30.03.2017 - privind modificarea dreptului la ajutorul social
» Dispozitia nr.84 din 30.03.2017 - Modifica componenta Comisie Locala Fond Funciar
» Dispozitia nr.85 din 21.04.2017 - Convoaca in sedinta de Consiliul Local ordinea de zi
» Dispozitia nr.86 din 28.04.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pt sustinerea familiei
» Dispozitia nr.87 din 28.04.2017 - privind modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.88 din 28.04.2017 - privind modificarea dreptului la alocatiei pentru sustinerea familei
» Dispozitia nr.89 din 28.04.2017 - privind incetarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitia nr.90 din 12.05.2017 - Cosntituie Comisia receptie la terminarea lucrarii drum satesc zona Atirnati
» Dispozitia nr.91 din 17.05.2017 - Convoaca sedinta ordinara Consiliul Local ordinea de zi
» Dispozitie nr.92 din 26.05.2017 - privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.93 din 26.05.2017 - privind incetarea dreotului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.94 din 26.05.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.95 din 26.05.2017 - privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.96 din 29.05.2017 - privind acordarea dreptului la venit minim garantat
» Dispozitie nr.97 din 29.05.2017 - stabileste cuatum indemnizatie lunara d-na Pacia Fevronia
» Dispozitie nr.98 din 29.05.2017 - stabileste cuatum indemnizatie lunara d-ul Stefanescu Petre
» Dispozitia nr.99 din 17.02.2017 - stabileste cuatum indemnizatie lunara d-nul Vacaru Marin