PRIMARIA COMUNEI GOIESTI

Salarii personal

PROIECTE INVESTITIONALE

        Proiecte investitionale

    In derulare
    La nivelul administratiei locale au loc mai multe proiecte in curs de realizare  care vizeaza dezvoltarea infrastucturii. Printre acestea se numara:
 • amenajarea unui nou sediu pentru Primarie
 • reabilitarea drumurilor comunale (asfaltare si pietruire)
    In proiect
 • realizarea unei retele de alimentare cu apa potabila
 • amenajarea unor poduri in localitatile Tandara si Popeasca
        Facilitati pentru intreprinzatori 
    Pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor si pentru dezvoltarea economica a comunei, administratia locala este dispusa sa colaboreze cu eventualii  investitori oferind anumite facilitati, intre care: 
 • prezentare si reprezentare comunitate;
 • suport logistic si consultanta; 
 • scutiri de taxe si impozite in temei legal; 
 • concesionari de terenuri; 
 • retea de alimentare electrica s.a.                            

        Dezvoltare infrastructurala
 • Administratia locala este interesata de obtinerea de fonduri pentru reabilitarea drumurilor, pentru modernizarea scolii generale (amenajarea unui laborator de informatica);
 • Sunt necesare fonduri pentru reabilitarea caminului cultural;

        Comert si tranzactii
    Solurile nisipoase favorizeaza amenajarea unor fabrici de materiale de constructii.Agricultura:
    Suprafetele intinse de teren arabil, de peste 7800 ha, pot fi cultivate cu cereale si plante tehnice, foarea - soarelui, porumb. Sunt necesare investitii pentru modernizarea tehnologiilor utilizate in cultivarea pamantului si in amenajarea unor centre de colectare, depozitare si valorificare a produselor agricole. 
    Zootehnia poate deveni un sector profitabil daca s-ar face investitii in amenajarea unor ferme specializate in cresterea ovinelor, bovinelor, a unor centre de preluare, valorificare si prelucrare primara a produselor de origine animala: lapte, carne, lana, piei. 
    Un alt domeniu in care se pot face investitii este pomicultura. Se pot amenaja aici plantatii de pomi fructiferi dotate cu tehnologie moderna de lucru. Este necesara amenajarea unor centre de colectare si valorificare a fructelor; 
    Pot fi realizate investitii in viticultura; 
    Luciurile de apa de pe raza comunei pot fi valorificate prin amenajarea unor bazine piscicole sau a unei baze de agrement;
Fisiere: