ANUNT: ,,Executie put forat si retea de canalizare la scoala cu cls. I-VII Tandara, comuna Goiesti, Jud. Dolj”

0
645

UAT Comunei Goiesti, titular al proiectului ,, Executie put forat si retea de canalizare la scoala cu cls. I-VII Tandara, comuna Goiesti, Jud. Dolj”, propus a fi amplasat in Comuna Goiesti, sat Tandara”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Executie put forat si retea de canalizare la scoala cu cls. I-VII Tandara, comuna Goiesti, Jud. Dolj”, propus a fi amplasat in Comuna Goiesti, sat Tandara”, propus a fi amplasat in Comuna Goiesti,sat Tandara, Jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova,str. Petru Rares nr. 1, Jud. Dolj, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj

 

UAT Comuna Goiesti

Primar,

Ing. Adam Atanasie