HCL_1_din_29.01.2015_aproba_plan_de_masuri_de_gospodarie

HCL_2_din_29.01.2015_aproba_excedentul_anului_2014

HCL_3_din_29.01.2015_aproba_dizolvarea_SC_SERVICII_PUBLICE_GOIES

HCL_4_din_13.02.2015_aproba_bugetul_de_venituri_si_cheltuieli_al

HCL_5_din_13.02.2015_aproba_program_de_achizitii_publice_pe_2015

HCL_7_din_13.02.2015__aproba_prelungire_scrisoare_de_garantie_

HCL_8_din_09.03.2015_aproba_partic.ADI_TERRA_ROMANA

HCL_9_din_30.04.2015_aproba_rectificare_Buget_de_venituri_si_che

HCL_10_din_30.04.2015_aproba_compl.domeniu_publicH

CL_11_din_30.04.2015_aproba_acces_public_investitie

HCL_12_din30_04_2015_aproba_aderare_APL_Goiesti_la_GAL_Amaradia_

HCL_13_din_29.05.2015_asocierea_comunei_la_ADI_TERR_ROMANA

HCL_14_din_29.05.2015_aproba_completare_proghram_anual_de_achizi

HCL_15_din_29.05.2015_aproba_taxa_eliberare_atestat_producator

_HCL_16_din_29.06.2015__aproba_documente___licitatie_deseuri_ECOD

HCL_17_din_29.06.2015_aproba_utilizare_in_cadrul_proiectului_RO-

HCL_18_din_29.06.2015_aproba_SF_modernizare_drumuri

HCL_20_din_16.07.2015_aproba_completare_invetar_domeniu_publoic

HCL_21_din_16.07.2015__completare_domeniu_public

HCL_22_din_16.07.2015_aproba_clasificare_drumuri_de_exploatatie_

HCL_36_DIN_27.11.2015___APROBA_COMPLETARE__PROGRAM_ANUAL_ACHIZIT

HCL_37_DIN_27.11.2015_PRIVND_RECTIFICARE_bvc_2015

HCL_38_DIN_27.11.2015_PRIVIND_ALOCARE_SUMA_1000_LEI_FAM_mOCIU

HCL_39_DIN_21.12.2015_PRIVIND_APROBARE_ORGANIGRAMA_STAT_2016

HCL_41_DIN_21.12.2015_PRIVIND_RETEUAUA_SCOLARA_DIN_GOIESTI

HCL_nr.26_din_30.09.2015

HCL_nr.27_din_30.09.2015

HCL_nr.28__din_30.10.2015

HCL_nr.29_din_30.10.2015

HCL_nr.30_din_30.10.2015

HCL_nr.31_din_30.10.2015

HCL_nr.32_din_30.10.2015

HCL_nr.33_din_30.10.2015

HCL_nr.34_din_30.10.2015

HCL_nr.35_din_30.10.2015

HCL40__DIN_21.12.2015_PRIVIND_ALOCARE_1000_LEI_FAM_CIUCA

IMG

HCL_6_din_13.02.2015_aproba_strategia_de_dezvoltare_locala_a_